Skip to content

Samenwerkende Reddingshonden Organisaties

Een website die informeert over het werk van de SRO

“Elke vermissing vraagt om snelle actie”

SRO
foto3

Over ons

De Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) is een samenwerking tussen 14 reddingshondenorganisaties in Nederland (en Vlaanderen en Duitsland) en de Mantrailgroep Nederland.

Alle aangesloten groepen bestaan uit vrijwilligers die hun honden opleiden voor het zoeken, opsporen van vermiste personen. De inzetbare teams (geleider + hond) van de diverse groepen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar in geval van vermissing van uw dierbare. De SRO aangesloten groepen stellen hun reddingsteams belangeloos beschikbaar bij zoekacties naar vermiste personen in Nederland en in de grensstreek. Zowel familie van de vermiste persoon, als ook gemeenten, politie en brandweer kunnen een beroep op ons doen.

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via ons alarmnummer 06-51 73 92 62.

Mantrailhonden

Iedere mens laat vanaf het moment van geboorte tot ver na zijn dood een geur (spoor) na.

Voor een goed getrainde en ervaren mantrailhond is dit geurspoor te ruiken en te volgen.

De beste resultaten worden behaald indien de mantrailhonden binnen 12 tot uiterlijk 24 uur na de vermissing opgeroepen worden. Na 24 uur wordt de kans op succes nihil, maar wij proberen het in sommige situaties wel. Soms kun je geluk hebben of zijn de omstandigheden gunstig.

Het kan ook voorkomen dat het erg moeilijk of onmogelijk voor de hond wordt als de weersomstandigheden voor de geur niet gunstig is.

Startritueel van de hond

Een mantrailer of speurwerkhond zoekt gericht naar de specifieke geur van een bepaalde persoon.

Met behulp van een geurbron, zoals een kledingstuk, sleutelbos, haarborstel, enz. van die persoon neemt de hond de geur op en zoekt waar hij die geur nog meer vindt.

Die persoonsgebonden geur is voor de hond als het ware een soort vingerafdruk. Het is individueel en specifiek.

Op deze manier kan een mantrailhond iemand die vermist is snel opzoeken of in ieder geval aangeven in welke richting er gezocht kan worden.

Ook binnen het reguliere reddingshondenwerk kan een mantrailhond zijn nut hebben. Deze hond kan uitzoeken in welke richting er gezocht kan worden, of die persoon in een bepaald gebied is geweest enz.

Zoekhonden / reddingshonden

In tegenstelling tot de mantrailhonden, die zoeken naar  een specifiek persoon, worden reddingshonden getraind op het zoeken naar vermiste personen op algemene mensengeur (dood of levend). De reddingshond zoekt slachtoffers die niet kunnen staan of lopen.Ook zullen de honden mensen in hoge posities (zoals bijvoorbeeld in bomen) aangeven (verwijzen). Lopende of staande mensen worden niet verwezen.

De reddingshonden heeft niet de specifieke geur nodig van de persoon die wordt gezocht om te kunnen zoeken. Ook heeft de reddingshond geen spoor nodig, waardoor de reddingshonden ook ná 24 uur nog inzetbaar zijn bij vermissingen.

Reddingshonden zoeken los samen met hun geleider systematisch een gebied af op de geur van een menselijk slachtoffer. Een reddingshondenteam bestaat uit een reddingshond en zijn geleider. Dit is altijd dezelfde combinatie. Geleider is getraind om de door de hond afgegeven signalen juist te kunnen interpreteren, het zogenaamde “lezen van de hond”.

Bij inzetten wordt er meestal met meerdere honden op linie gewerkt. Hiervoor moeten de honden dus niet alleen afzonderlijk een gebied kunnen afzoeken, maar ook in teamverband met meerdere honden.

Vlakte / bos

De meest voorkomende discipline binnen het zoeken met reddingshonden is vlakte (en bos). Alle inzetbare reddingshonden van de SRO zijn gecertificeerd op vlakte / bos. In een bosrijke omgeving of uitgestrekte velden en heuvels/duinen gaan honden en geleiders samen op zoek naar een vermist persoon. Heeft de hond iets gevonden dan moet hij of zij dat kenbaar maken aan de geleider en deze daarna naar het vermiste persoon toe brengen.

Tijdens het vlakterevieren is het de taak van de geleider om in de gaten te houden of de hond overal is geweest en waar nodig de hond te sturen.

Water

Het zoeken op het water is binnen het reddingshonden een aparte specialiteit. Alle vlakte gecertificeerde honden zijn getraind op het zoeken naar drenkelingen vanaf de waterkanten en kades.

Binnen de SRO zijn er enkele groepen die ook specifiek trainen op het zoeken óp water. Dit zoeken (waterwerk) gebeurt op het water vanaf een boot.

Puin

Bij het zoeken naar vermiste personen, die onder puin bedolven liggen moet de hond moet tijdens zijn zoekwerk de geleider duidelijk maken waar de sterkste geur naar buiten komt. Dit gebeurt bijv. door krabben, graven, blaffen en de lichaamshouding van de hond.De hond moet zonder angst over het puin lopen en ook in donkere ruimtes willen zoeken.

Op die plek met de meeste geur kan worden gestart om de vermiste persoon uit te graven, maar de hond kan telkens opnieuw aangezet worden om aan te kunnen geven waar precies de persoon zich bevindt.

Bijna alle aangesloten SRO groepen trainen met hun ‘vlakte’ honden ook op puin. Er zijn een aantal groepen binnen de SRO die honden hebben die ook op puin gecertificeerd zijn.

Aangesloten groepen

RHWW – Reddingshonden Werkgroep Westervoort
VRT – Veterinair Reddingshonden Team
RWO – Reddingshonden Werkgroep Overijssel
RHN – Reddingshonden Nu
RHGD – Reddingshonden Groep Drenthe
OGER – Oger Sardogs
MNL – Mantrailgroep Nederland
VRH – Vlaamse Reddingshonden
DRG – Delta Reddingshonden Groep
Sirius – Reddingshonden Sirius
RHTNH – Reddingshonden team Noord-Holland
INSED – International Northern Search &EarthquakeDogs
Reddingshonden Team Zeeland

Een beroep op ons doen

Wanneer iemand wordt vermist, is het belangrijk om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Aangifte kunt u doen bij elk politiebureau. Op basis van de gegevens die bij de aangifte worden verstrekt, beslist de politie welke verdere acties nodig zijn en wanneer deze zullen plaatsvinden. 

Alle inzetten die door de SRO aangesloten groepen worden uitgevoerd zijn in samenspraak met de politie. Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via ons alarmnummer, zullen wij alvorens stappen te ondernemen, allereerst contact op nemen met het korps dat met de betreffende vermissingszaak is belast. 

de SRO aangesloten groepen zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via het  alarmnummer 06-51 73 92 62.

Nieuws

Contact

post@samenwerkendereddingshonden.eu
06-51 73 92 62 \ 06-53 23 70 15